WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Giải pháp công nghiệp

Công việc mà Fuji triển khai

tl_files/images/Tự dộng hoa- Nuoc giai khat..jpg

- Cung cấp giải pháp về hệ thống SCADA (Giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu).

- Cung cấp giải pháp đo lường độ PH, nồng độ đường, nồng độ màu, nồng độ khí CO2.

- Cung cấp giải pháp kiểm soát hệ thống tủ điều khiển động cơ MCC cho toàn bộ dây chuyền.

- Cung cấp giải pháp lắp đặt cho hệ thống cáp điện động lực, đo lường và điều khiển.

- Thực hiện việc Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống khí nén nhằm phục vụ cho việc điều hành các Van công nghệ tại hiện trường.

Chia sẻ:
Tin liên quan

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn