WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Cung cấp giải pháp

tl_files/images/giai phap.jpgCông ty CP Thiết Bị Và Giải Pháp Công nghiệp Phú Sỹ với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kỹ thuật và tự động hóa công nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp toàn diện cho máy móc công nghiệp, tự động hóa và thiết bị phụ trợ như:

  • Cung cấp giải pháp toàn diện cho việc kiểm soát năng lượng nhà máy.
  • Cung cấp giải pháp toàn diện trong việc kiểm soát hệ thống.
  • Cung cấp giải pháp toàn diện trong việc kiểm soát an toàn hệ thống.
  • Cung cấp giải pháp toàn diện hệ thống dây chuyền tự động.
  • Cung cấp giải pháp kiểm soát chất lượng khí/nước thải nhà máy.
Chia sẻ:
Tin liên quan

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn