WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Giấy

 

Công việc mà Fuji triển khai

tl_files/images/Tự dộng hoa-Giấy.JPG

 

- Cung cấp giải pháp nâng cấp PLC S5 CPU 115 thành PLC S7-400.

- Cung cấp giải pháp nâng cấp SCADA COROS-LSB thành WinCC V6.0.

Cung cấp giải pháp cho hệ thống PLC SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400.

Cung cấp giải pháp hệ SCADA WinCC V6.0.

Cung cấp giải pháp kết nối mạng bộ điều khiển SIPART DR20

Chia sẻ:
Tin liên quan

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn