WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Xử lý nước/nước thải

Công việc mà Fuji triển khai

tl_files/images/tu dong hoa- Xu ly nuoc thai.jpg

- Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh và đưa vào vận hành hệ thống: Điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu cho trạm bơm nước thô, bể lọc, nhà hóa chất, trạm bơm nước sạch, mạng phân phối, trạm điều khiển trung tâm.

Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh và đưa vào vận hành thiết bị đo lường gồm:

+ Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm.

+ Thiết bị đo lưu lượng điện từ DN1200.

+ Thiết bị đo áp lực và công tắc áp lực.

Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh và đưa vào vận hành thiết bị phân tích gồm:

+ Thiết bị đo độ đục dùng cho nước sạch.

+ Thiết bị đo pH.

+ Thiết bị đo Clo dư (HOCl và OCl-).

+ Thiết bị đo Fluoride dùng cho nước sạch.

+ Bộ hiển thị các thông số.

+ Thiết bị giám sát chất lượng nước trên tuyến ống đo được cùng lúc 7 thông số (pH, ORP, EC, Clo dư, độ đục, áp suất, nhiệt độ).

Chia sẻ:
Tin liên quan

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn