WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Chi tiết sản phẩm
  • Máy ổn áp
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 13
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

Công ty CP Thiết Bị và giải Pháp Công Nghiệp Phú Sỹ là nhà phân phối sản phẩm Ổn Áp thương hiệu Robot độc quyền tại miền Đông- Nam Bộ. Với chất lượng dịch vụ và uy tín nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị điện và tự động hóa. Chúng tôi được ủy quyền làm nhà phân phối các sản phẩm của Robot trong giải công suất từ 0.75 KVA - 1000 KVA.

Chi tiết:

 

 

tl_files/images/Robot 0.75 KVA.jpg tl_files/images/Robot 0.75 KVA.jpg tl_files/images/Robot 3 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 0,75 KVA 1 pha

Kích thước: 175x195x250

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 900.000 VND

Ổn áp Robot: 1 KVA 1 pha

Kích thước: 192x172x250

Điện áp vào: 140V - 240V; 90V - 240V

Điện áp ra: 100V, 115V, 220V

Giá bán: 1.180.000 VND

Ổn áp Robot: 3 KVA 1 pha

Kích thước: 222x230x282

Điện áp vào: 90V-140V -240V

Điện áp ra: 100V, 110V, 220V 

Giá bán: 1.880.000 VND
tl_files/images/Robot 4 KVA.jpg tl_files/images/Robot 5 KVA.jpg tl_files/images/Robot 6 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 4 KVA 1 pha

Kích thước: 257x215x321

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 2.700.000 VND

Ổn áp Robot: 5 KVA 1 pha

Kích thước: 257x215x321

Điện áp vào: 140V - 240V; 90V-240V

Điện áp ra: 100V-115V-220V 

Giá bán3.400.000 VND

Ổn áp Robot: 6 KVA 1 pha

Kích thước: 325x233x332

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 3.690.000 VND
tl_files/images/Robot 8 KVA.jpg tl_files/images/Robot 10 KVA.jpg tl_files/images/Robot 15 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 8 KVA 1 pha

Kích thước: 335x604x400

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 4.380.000 VND

Ổn áp Robot: 10 KVA 1 pha

Kích thước: 335x604x400

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 4.700.000 VND

Ổn áp Robot: 15KVA 1 pha

Kích thước: 345x655x403

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 5.700.000 VND
tl_files/images/robot 100 KVA.jpg tl_files/images/robot 180 KVA.jpg tl_files/images/Robot 1000 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 100 KVA 3 pha

Kích thước: 800x1200x600

Điện áp vào: 260V - 415V

Điện áp ra: 200V - 220V - 380V

Giá bán: 62.380.000 VND

Ổn áp Robot: 180 KVA 3 pha

Kích thước: (430x3)x1500x500

Điện áp vào: 300V-400V

Điện áp ra: 380V

Giá bán: 88.200.000 VND

Ổn áp Robot: 1000 KVA 3 pha

Kích thước: (520x3)x1600x820

Điện áp vào: 300V-400V

Điện áp ra: 380V

Giá bán: 820.380.000 VND

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn