WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER

WE ARE INDUSTRIAL EQUIPMENTS AND COMPREHENSIVE SOLUTIONS SUPPLIER
Chi tiết sản phẩm
  • Thiết bị đo lường- điều khiển hãng Chino
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 16
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Thiết bị đo lường- điều khiển hãng Chino

Chino đang đối mặt với sự đổi mới, lớn với sự đánh đổi kinh nghiệm cho đến tận ngày nay. Chino Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên cũng như các vấn đề môi trường toàn cầu đang được chú ý nhấn mạnh và việc cải cách, đổi mới đang được xúc tiến từ điểm nhìn toàn cầu. Chino đáp ứng được một cách linh hoạt và rất phát tiến nhu cầu thông qua sự phát triển của công nghệ mới dựa trên kinh nghiệm tích lũy dồi dào. Chino sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức bằng hết khả năng. Chino hướng tới việc xây dựng doanh nghiệp có độ nhạy cao nhằm đóng góp cho xã hội loài người.

Công ty Cổ Phần thiết bị và giải pháp công nghiệp Phú Sỹ tự hào được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu sản phẩm của hãng Chino- Nhật Bản.

Chi tiết:

FUJI INDUSTRIALSOLUTION 

ANDEQUIPMENT CORPORATION

------------------------------

SOUTHERN OFFICES:

Add: 4E/11 Binh Duong 2, An Binh Ward, Di An District, Binh Duong Province

Tel: 0650 6522347

Fax: 0650 3793376

Website:www.fuji.vn

Email:info@fuji.vn

------------------------------

NORTHERN OFFICES:

Add: No. 2, Lane 141/17 Nam Du Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

Tel: 0988 386 500

Fax: 0650 3793376

Website: www.fuji.vn

Email: info@fuji.vn

------------------------------

SUPPORT ONLINE 24/7

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL MACHINERY

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn

------------------------------

DEP: INDUSTRIAL SOLUTIONS

MR. NGUYEN TIEN

Tel: 090 987 0039

Mail: tien.nguyen@fuji.vn

------------------------------

DEP: GENERATOR

MR. NGUYEN VIET VUONG

Tel: 0978 857 533

Mail: nguyenvuong@fuji.vn

------------------------------

DEP: SERVICE - TROUBLESHOOT

MR. NGUYEN VIET THUC

Tel: 0937 852 911

Mail: nguyenthuc@fuji.vn