About us 1
About us 2
About us 3
About us 4
About us 5
About us 6

INFORMATIONS OF PHU SY INDUSTRIAL SOLUTION AND EQUIPMENT CORPORATION

Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP PHÚ SỸ
English name: PHU SY INDUSTRIAL SOLUTION AND EQUIPMENT CORPORATION
Short name in English:

Legal representative:

 FUJI CORP

Mr. NGUYỄN VIẾT THỨC – President and CEO

Charter capital: 10.000.000.000 VND (Ten billion)
Tax code: 3702040986
Head office – Factory:No. 116, KP Binh Duong 1, Duong Xuyen A, Ward An Binh,

Di An Town, T. Binh Duong, Vietnam.

Phone: 0274.6522.347       Fax:  0274.3793.376        Hotline: 0937.852.911
Website: www.fuji.vn           Email: info@fuji.vn
Account registration number 08 pattern: – 136.434.339 tại Ngân hàng ACB PGD KCN Sóng Thần, Dĩ An, T. Bình Dương.           

– 046.1000.453.757 tại Ngân hàng Vietcombank – Tân Bình Dương, T. Bình Dương.