Xử lý nước/nước thải

Giải pháp xử lý nước thải của công ty Phú Sỹ chuyên cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh và đưa vào vận hành thiết bị phân tích như: Thiết bị đo Fluoride dùng cho nước sạch, thiết bị đo độ đục dùng cho nước sạch,...

Giấy

Công ty Phú Sỹ chuyên cung cấp giải pháp công nghiệp cho ngành giấy như nâng cấp PLC S5 CPU 115 thành PLC S7-400, hệ thống PLC SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400, hệ thống SCADA WinCC V6.0,...

Xi măng

Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghiệp Phú Sỹ mang đến cho doanh nghiệp, nhà máy giải pháp công nghiệp ngành xi măng bao gồm: - Nâng cấp các bộ điều khiển, HMI và mạng truyền thông, kiểm bộ controller, hệ thống server và các phân nhánh, kiểm soát cấu hình hệ thống: SIMATIC PCS7,...

Thực phẩm và Giải khát

Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghiệp Phú Sỹ cung cấp các giải pháp công nghiệp cho doanh nghiệp, điển hình là giải pháp cho mô hình thực phẩm và giải khát bao gồm: - Cung cấp giải pháp về hệ thống SCADA (Giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu). - Cung cấp giải pháp đo lường độ PH, nồng độ đường, nồng độ màu, nồng độ khí CO2.

Giải pháp công nghiệp

Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghiệp Phú Sỹ cung cấp các giải pháp công nghiệp cho doanh nghiệp, điển hình là giải pháp cho mô hình thực phẩm và nước giải khát bao gồm: - Cung cấp giải pháp về hệ thống SCADA (Giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu). - Cung cấp giải pháp đo lường độ PH, nồng độ đường, nồng độ màu, nồng độ khí CO2.