Máy ổn áp
Giá: Liên hệ

Công ty CP Thiết Bị và giải Pháp Công Nghiệp Phú Sỹ là nhà phân phối sản phẩm Ổn Áp thương hiệu Robot độc quyền tại miền Đông- Nam Bộ. Với chất lượng dịch vụ và uy tín nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị điện và tự động hóa. Chúng tôi được ủy quyền làm nhà phân phối các sản phẩm của Robot trong giải công suất từ 0.75 KVA - 1000 KVA.


Mô tả chi tiết

Công ty CP Thiết Bị và giải Pháp Công Nghiệp Phú Sỹ là nhà phân phối sản phẩm Ổn Áp thương hiệu Robot độc quyền tại miền Đông- Nam Bộ. Với chất lượng dịch vụ và uy tín nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị điện và tự động hóa. Chúng tôi được ủy quyền làm nhà phân phối các sản phẩm của Robot trong giải công suất từ 0.75 KVA - 1000 KVA.

MÁY ỔN ÁP TẠI CÔNG TY PHÚ SỸ - FUJI:

 

tl_files/images/Robot 0.75 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 0.75 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 3 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 0,75 KVA 1 pha

Kích thước: 175x195x250

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 900.000 VND

Ổn áp Robot: 1 KVA 1 pha

Kích thước: 192x172x250

Điện áp vào: 140V - 240V; 90V - 240V

Điện áp ra: 100V, 115V, 220V

Giá bán: 1.180.000 VND

Ổn áp Robot: 3 KVA 1 pha

Kích thước: 222x230x282

Điện áp vào: 90V-140V -240V

Điện áp ra: 100V, 110V, 220V

Giá bán: 1.880.000 VND

tl_files/images/Robot 4 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 5 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 6 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 4 KVA 1 pha

Kích thước: 257x215x321

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 2.700.000 VND

Ổn áp Robot: 5 KVA 1 pha

Kích thước: 257x215x321

Điện áp vào: 140V - 240V; 90V-240V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán3.400.000 VND

Ổn áp Robot: 6 KVA 1 pha

Kích thước: 325x233x332

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 3.690.000 VND

tl_files/images/Robot 8 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 10 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 15 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 8 KVA 1 pha

Kích thước: 335x604x400

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 4.380.000 VND

Ổn áp Robot: 10 KVA 1 pha

Kích thước: 335x604x400

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 4.700.000 VND

Ổn áp Robot: 15KVA 1 pha

Kích thước: 345x655x403

Điện áp vào: 130V - 270V

Điện áp ra: 100V-115V-220V

Giá bán: 5.700.000 VND

tl_files/images/robot 100 KVA.jpg

tl_files/images/robot 180 KVA.jpg

tl_files/images/Robot 1000 KVA.jpg

Ổn áp Robot: 100 KVA 3 pha

Kích thước: 800x1200x600

Điện áp vào: 260V - 415V

Điện áp ra: 200V - 220V - 380V

Giá bán: 62.380.000 VND

Ổn áp Robot: 180 KVA 3 pha

Kích thước: (430x3)x1500x500

Điện áp vào: 300V-400V

Điện áp ra: 380V

Giá bán: 88.200.000 VND

Ổn áp Robot: 1000 KVA 3 pha

Kích thước: (520x3)x1600x820

Điện áp vào: 300V-400V

Điện áp ra: 380V

Giá bán: 820.380.000 VND

Sản phẩm liên quan

Máy ổn áp

Liên hệ