Giấy

Giải pháp công nghiệp cho ngành giấy:


Công ty Phú Sỹ chuyên cung cấp giải pháp công nghiệp cho ngành giấy như nâng cấp PLC S5 CPU 115 thành PLC S7-400, hệ thống PLC SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400, hệ thống SCADA WinCC V6.0,…

– Cung cấp giải pháp nâng cấp PLC S5 CPU 115 thành PLC S7-400.

– Cung cấp giải pháp nâng cấp SCADA COROS-LSB thành WinCC V6.0.

– Cung cấp giải pháp cho hệ thống PLC SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400.

– Cung cấp giải pháp hệ SCADA WinCC V6.0.

– Cung cấp giải pháp kết nối mạng bộ điều khiển SIPART DR20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *