Trách nhiệm xã hội 1
Trách nhiệm xã hội 2
Trách nhiệm xã hội 3
Trách nhiệm xã hội 4
Trách nhiệm xã hội 5
Trách nhiệm xã hội 6

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY PHÚ SỸ (FUJI CORP):

Khi nhắc đến chúng tôi, người ta sẽ liên tưởng đến những giá trị nhân bản bởi một tập thể đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì sự phát triển của công ty.

Hơn thế nữa, mọi người điều tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc của mình trong môi trường thân thiện, cởi mở cùng với ý chí quyết tâm xây dựng thương hiệu Fuji trở thành biểu tượng của Phú Sỹ và là niềm kiêu hãnh của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty chúng tôi.

Trách nhiệm xã hội 7