Ultra super silent type SDG-Z/AS Series

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị và Giải Pháp Công Nghiệp Phú Sỹ

Tiếng Việt Tiếng Anh
Ultra super silent type SDG-Z/AS Series

Ultra super silent type SDG-Z/AS Series

Ultra super silent type SDG-Z/AS Series

  • 0
  • Liên hệ
  • 64
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Product Specification

 

Product Type Rated Output
(50/60Hz)
[kVA]
Voltage
(50/60Hz)
[V]
Engine
Make/Model
Designated emissions Regulation Sound pressure Level
(50/60Hz)
[dB(A)]
SDG25ZL-5B1 Dual Voltage 20 / 25 200/400 / 220/440 KUBOTA
V2403-K3A
JPN Stage 3 49 / 51
SDG25ZLX-5B1 Dual Voltage 20 / 25 200/400 / 220/440 KUBOTA
V2403-K3A
JPN Stage 3 49 / 52
SDG25ZLA-5B1 3-phase & Single-phase Simultaneous 20 / 25 200/400 / 220/440 KUBOTA
V2403-K3A
JPN Stage 3 49 / 51
SDG25ZLAX-5B1 3-phase & Single-phase Simultaneous 20 / 25 200/400 / 220/440 KUBOTA
V2403-K3A
JPN Stage 3 49 / 52
SDG45ZL-5B2 Dual Voltage 37 / 45 200/400 / 220/440 KUBOTA
V3600-T-K3A
JPN Stage 3 50 / 53
SDG45ZLX-5B2 Dual Voltage 37 / 45 200/400 / 220/440 KUBOTA
V3600-T-K3A
JPN Stage 3 49 / 53
SDG45ZLA-5B2 3-phase & Single-phase Simultaneous 37 / 45 200/400 / 220/440 KUBOTA
V3600-T-K3A
JPN Stage 3 50 / 53
SDG45ZLAX-5B2 3-phase & Single-phase Simultaneous 37 / 45 200/400 / 220/440 KUBOTA
V3600-T-K3A
JPN Stage 3 49 / 53
SDG25AS-3B1 Dual Voltage 20 / 25 200/400 / 220/440 KUBOTA
V2403-K3A
JPN Stage 3 53 / 56
SDG45AS-3B1 Dual Voltage 37 / 45 200/400 / 220/440 KUBOTA
V3800-DI-T-K3A
JPN Stage 3 51 / 54
SDG60AS-3B1 Dual Voltage 50 / 60 200/400 / 220/440 ISUZU
BJ-4JJ1X
JPN Stage 3 55 / 57
SDG60AS-3A6 Dual Voltage 50 / 60 200/400 / 220/440 ISUZU 
BB-4BG1T
JPN Stage 2 55 / 56
SDG60AS-7A6 Dual Voltage / Oil fence type 50 / 60 200/400 / 220/440 ISUZU
BB-4BG1T
JPN Stage 2 54 / 56
SDG60AS-7B1 Dual Voltage 50 / 60 200/400 / 220/440 ISUZU
BJ-4JJ1X
JPN Stage 3 54 / 56
SDG100AS-3A6 Dual Voltage 80 / 100 200/400 / 220/440 ISUZU
DD-6BG1T
JPN Stage 2 54 / 57
SDG150AS-3A6 Dual Voltage 125 / 150 200/400 / 220/440 HINO
J08C-UD
JPN Stage 2 55 / 58
Sản phẩm cùng loại

Copyright © 2023 @ fuji.vn. Design by Gihugroup.com

  • Đang online: 3
  • Tuần: 86
  • Tháng: 3107
  • Tổng truy cập: 36153

0937.852.911

Zalo
Hotline